Cégtörténet

Up

Written by vasárnap, 27 október 2019 21:38

1995

hangulatkep 1Az Arago működésének kezdetén, 1995-96 fordulóján megszerezte az Eravis Rt. többségi tulajdonrészét, és ezzel megkezdte érdemi vagyonkezelői tevékenységét.

1997

hangulatkep 5A kialakult hosszú távú befektetési stratégia alapján a cég a regionális gyógyszer-kereskedelmi, valamint országos szálloda- és vendéglátó-ipari társaságok többségi tulajdonrészének megszerzésére törekedett. Ennek eredményeként 1997 folyamán az Arago öt megyei gyógyszer-kereskedelmi társaságban szerzett többségi részesedést. 1997. november 28-án a három legjelentősebb és területileg érintkező társaság fuzionált Westpharma Rt. néven. 1997–ben az Eravis Rt.-n mint szakmai befektetőn keresztül a Hunguest Hotels Rt. részvényeinek közel 50 százalékát sikerült megszereznie.

1998

hangulatkep 7A gyógyszer-kereskedelmi portfolió tovább növekedett a székesfehérvári Pharmaprevent Rt. részvényeinek megvásárlásával. Továbbá a társaság jelentős részesedést szerzett az ország legnagyobb záloghitelezéssel foglalkozó kiskereskedelmi cégében, a BÁV Rt.-ben is klasszikus vállalatfelvásárlás révén, továbbá még ugyanebben az évben került sor egy 150 millió forint névértékű Eravis Rt. törzsrészvény osztalékelsőbbségi részvénnyé átalakítására is, az Eravis kisbefektetőinek érdekében.

1999

1999-ben az Arago portfoliójában jelentős változások következtek be. Az első félévben két jelentős befektetés került értékesítésre. A BÁV Rt.-ben lévő tulajdoni részesedést – melynek értékesítésével a vállalat szerény nyereséget realizált – az államot képviselő MFB Rt. vásárolta meg, amely néhány hónappal később kivezette a részvényeket a Budapesti Értéktőzsdéről. Hónapokig tartó külföldi és belföldi szakmai és pénzügyi befektetőkkel való tárgyalás után júniusban az Arago értékesítette a tulajdonában lévő Westpharma Rt. részvényeket. A jelentős szabad pénzforrás lehetőséget teremtett a Zalakerámia Rt. részvényeinek tőzsdei forgalomban való felvásárlására. A 15 százalékos tulajdoni hányad elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Zalakerámia Rt. 1998-as üzleti évet záró éves rendes közgyűlésén az Arago-csoport átvegye a vállalat irányítását, és ezzel megállítsa a Zalakerámia-csoport mélyrepülését a csőd felé. Az év folyamán a cégcsoport, amelyhez a budapesti Zalakerámia Rt. (csempe, padlólap, kályhacsempe), a bukaresti Cesarom SA. (szaniter, csempe, padlólap) és a zágrábi Inker SC. tartozik, tevékenységének reorganizációja keretében megszüntetésre kerültek a veszteséget termelő egységek; ezzel egy időben elkezdődtek a tárgyalások a saját tőkét meghaladó összegű hitelállomány kifizetésének átütemezésére és a hitelszerződés feltételeinek javítására is, termelésorientált vállalatból piacorientált vállalattá alakítva a cégeket. Az Arago portfoliójában lévő legrégebbi befektetésben, az Eravis Rt.-ben jelentős növekedés következett be, miután az 1999 októberében tett nyilvános vételi ajánlat útján történő felvásárlással megszerezte az ERAVIS Rt. részvényeinek 68,46 százalékát.

2000

A millennium éve elsősorban a holding korábban megszerzett érdekeltségeinek átstrukturálásával telt, a stratégiai befektetések (Pick, Zalakerámia, Eravis, Hunguest Hotels) közvetlen az Arago Rt.-be kerültek. Az év során tőkeemelésre került sor a Zalakerámia Rt.-ben, ezzel a cég részesedése 16,56 százalékra emelkedett, míg az Eravis Rt.-ben 74,9 százalékra növelte részesedését. Az Arago eddigi életének legjelentősebb eseménye a Pick Szeged Rt. részvényeinek közel 33 százalékos megszerzése volt. Az év második félévében értékesítésre került a Domestore Kft.-ben lévő üzletrész, valamint hosszas tárgyalássorozat eredményeképp a társaság a Taverna Rt.-ben meglévő 30 százalékos részesedéstől is megvált. 2000. június 11-én lezárult a HB Westminster II. Rt törzs- és kamatozó részvények Arago Rt. törzs- és kamatozó részvényekre történő cseréje. A társaság igazgatósága 2000. augusztus 28-i határozatában érvénytelenítette a be nem cserélt részvényeket, amelyet a Cégközlöny 2000. szeptember 21-i számában megjelentetett. 2000 decemberében az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazásával az alaptőke közel 10 százalékáért saját részvényt vásárolt 485.041.000 forint névértékben.

2001

2001-ben az Arago Rt. tőkeemeléssel 41,34 százalékra emelte tulajdonrészét a Pick Szeged Rt.-ben. 2001. október 1-én a PSZÁF részére benyújtotta a Pick Szeged Rt. törzsrészvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatát. A Felügyelet az ajánlat felfüggesztését követően 2001. december 3-án III/26022-3/2001. határozatában részvényenként 4.270 forinton jóváhagyólag tudomásul vette az ajánlatot. A nyilvános ajánlat sikeres volt és 2002. január 7-én zárult a tranzakció, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyott. A Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Rt.-ben az Arago tőkeemeléssel jelentős 49,99 százalékos részesedést szerzett, amelyet az év második felében részvényvásárlás útján 53,3 százalékra növelt és értékesített a Ringa Húsipari Rt. részére. A Gazdasági Versenyhivatal 2002. április 5-én hozott határozatában vizsgálatot rendelt el ezzel a tranzakcióval kapcsolatban, emiatt az Arago Rt a részvénypakett értékesítésén realizált 367 millió forintos nyereségre céltartalékot képzett. Az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeire tett nyilvános vételiajánlat-tételt követően, amelyet a PSZÁF III/26016/2001. sz. határozatával hagyott jóvá, a cég kezdeményezte az Eravis Rt. törzs- és osztalékelsőbbségi részvényeinek kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről. A Budapesti Értéktőzsde 2002 januárjában törölte az értékpapírokat a tőzsdei értékpapírlistáról. Az Arago Rt. részesedése még ebben az évben elérte a 97,27 százalékot, míg a Zalakerámia Rt. esetében évközi tranzakciókkal (eladás, vétel) és tőkeemeléssel az Arago 26,13 százalékra növelte részesedését. Az Eravis Rt.-vel közösen a szavazatok közel 30 százalékával rendelkezett. Az év folyamán a Domestore Kft. (a társaság anyavállalata) két zártkörű alaptőke-emelést hajtott végre az Arago Rt.-ben, ezzel a társaság jegyzett tőkéje 7 milliárd forintra nőtt. Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft. az Arago Rt. részvényeire nyilvános ajánlatott tett (a PSZÁF 2001. június 27., III/26.017/2001), amelyet határozatával jóváhagyólag tudomásul vett.

2002

Ebben az évben az Arago sikeres nyilvános ajánlattétel, illetve a Pick Szeged Rt törzsrészvényeinek tőzsdei kivezetésének keretében megszerezte a Pick Szeged Rt. részvényeinek 90,71 százalékát. Az Eravis Ingatlanforgalmazó Rt. zártkörűen működő társasággá alakult, az Arago Rt. a szavazatok 99,68 százalékával rendelkezett. A részesedés nagysága a Hunguest Hotels Rt. és a Zalakerámia Rt. esetében a 2002. év folyamán nem változott. Az anyavállalat 600 Ft/db árfolyamon tőzsdei vételi ajánlatot tett az Arago Rt. „C" sorozatú, bemutatóra szóló törzsrészvényeire. A Budapesti Értéktőzsde Rt. ügyvezetője 2002. június 11. napjával törölte a részvényeket a Tőzsdei Értékpapír Listáról. 2002 áprilisában a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Falcotrade Rt. ügyében. Az igazgatóság kérte a határozat felülvizsgálatát. 2002 júliusában a GVH Versenytanácsa felfüggesztette a Falcotrade Rt. befolyásszerzéssel összefüggő eljárását, így a Falcotrade Rt. eladásával kapcsolatos GVH engedélyre vonatkozó klauzula nem teljesült. Az Arago Rt. igazgatósága a Ringa Rt.-vel (a Falcotrade Rt. vevőjével) folytatott tárgyalás után úgy döntött, hogy értékesítik a befektetést és az Arago a visszavásárlás helyett megtéríti a Ringa Rt. vételi és eladási árfolyamának különbségét. Ennek köszönhetően a holding a Falcotrade Rt. üzleten 140,5 millió forint eredményt realizált.

2003

Az Arago 2003. I. negyedévében értékesítette a Zalakerámia Rt.-ben meglévő részesedését. Az év folyamán jelentős osztalékbevételből stabilizálta vagyoni pozícióját, és újabb akvirációs lehetőségek után kutatott, mind belföldön, mind külföldön. A kedvező pénzügyi helyzet lehetőséget biztosított a tőkepiacokon a megszerzett források hatékony kihelyezésére, illetve tovább növelte tulajdonrészét (94,01 százalék) a Pick Szeged Rt.-ben, megszerezte a BÁT Rt. 12,08 százalékát, a BÉT Rt. 8,47 százalékát, valamint a Forrás Rt. szavazatainak 32,93 százalékát.

2004

A társaság szempontjából a 2004-es évet tekinthetjük a pozíciózárások korszakának. Az Arago az első félévben jelentősen növelte befektetését a Budapesti Értéktőzsdében, illetve a BÁT Budapesti Árutőzsdében, amelyet a későbbiekben egy többségében osztrák bankkonzorcium részére értékesített a cég, ezzel az üzlettel 2 milliárd forintot meghaladó profitot realizálva.

A vállalat nyilvános ajánlatot tett a Forrás Rt. törzsrészvényeinek megvásárlására az év végén, ezzel a szavazatok 88 százalékát érte el. A Hunguest Hotels Rt. 49 százalékos részvénycsomagjának megszerzése óta folytak a tulajdonosok közti tárgyalások a cégcsoport átszervezéséről és az Arago Rt. további tulajdoni hányadának növeléséről. 2004-ben sikerült megszerezni a szavazati részvények 99 százalékát, ezzel egy időben a társaság belekezdett az egységes vállalati struktúra kialakításába (az összes szállodaingatlan tulajdonjogilag a Hunguest Hotels Rt. birtokába került.). Az Arago-csoport – Arago Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Rt. (korábban: Eravis Rt.), Forrás Rt. és az Arago Rt. – 65,5 százalékra növelte tulajdoni részesedését az ÖBÖL XI. Kft.-ben, amely 50 hektárt meghaladó beépítetlen ingatlanfejlesztési területtel rendelkezett a Lágymányosi hídnál (Budapest, XI. kerület).
Még ebben az évben nyitott az Arago a külföldi befektetések irányába is: alapított egy montenegrói társaságot, amely 2004-ben megvásárolt két tengerparti szállodavállalatot.

A PICK Szeged Rt.-vel mint a vállalat egyik legfontosabb befektetésével egy jelentős időszak zárult le a csoport életében. A befektető keresése kudarcot vallott a társaság hazai értékesítési piacain, a hipermarketláncok felé a kiszolgáltatottság tovább nőtt, az erős forint miatt az exportárbevételen realizált eredmény csökkent. Több hazai szakmai és pénzügyi befektető mutatott érdeklődést a befektetői partnerkereső projekt folyamán, melynek eredményeképpen az R-KO-N csoport 25 százalékos részvénycsomagot vásárolva társtulajdonossá vált.

2005

2005 áprilisában lezárult a Pick Szeged Rt. befektető keresése, az Arago az R-KO-N csoportnak korábban értékesített Pick Szeged Rt. részvénycsomagjára kötött szerződéstől elállt, és három különböző személynek értékesítette tovább részvénycsomagját. Az Arago Rt. már nem részvényese a Pick Szeged Rt.-nek. Az értékesítés során a társaság jelentős pénzügyi veszteséget realizált, amely meghatározta a 2005. évi eredményét. 2005. I. félévében megalapításra került az ÖBÖL Invest Kft.
Az Arago Rt. leányvállalatai:

 • Arago Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Rt.,
 • Eravis Ingatlanforgalmazó Kft.,
 • Hunguest Hotels Rt.,
 • Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.,
 • Öböl XI. Kft.,
 • Ulcisia Castra Rt.,
 • Immo-Next Rt.,
 • Immo-Ex Kft.,
 • Öböl-Invest Kft.,
 • Pla-Mil Rt.,
 • Hotel Kikelet Kft.,
 • Hotel Maróni Kft.,
 • Hotel Panoráma Kft.,
 • HH Invest Kft.,
 • Hotel Ózon Kft.,
 • Silver Shore Kft.,
 • HH Montenegro Doo.

2006

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 177. § (4) bekezdésének 2005. július 1. napjától hatályos szövege előírta, hogy a részvénytársaság cégnevében fel kell tüntetni a társaság működési formájának megnevezését, amelyre tekintettel a társaság közgyűlése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2006. április 27. napján határozattal megváltoztatta a társaság cégnevét Arago Befektetési Holding Rt.-ről Arago Befektetési Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra. A Cégbíróság a fenti névváltozást 2006. június 15. napján jegyezte be a cégjegyzékbe.

A Társaság közgyűlése 2006. október 31-én a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 173. §-a alapján határozott a társaság működési formájának megváltoztatásáról, amelynek értelmében az Arago Befektetési Holding nyilvánosan működő részvénytársaság működési formája zártkörűre változott. A működési forma megváltozására tekintettel a társaság cégneve Arago Befektetési Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Arago Befektetési Holding Zártkörűen Működési Részvénytársaságra változott. A Cégbíróság a működési forma megváltozását és a névváltozást 2006. december 13-án jegyezte be a cégjegyzékbe.

Az év során a következő jelentős tranzakciók történtek: az Öböl Invest Kft. (jelenleg az Öböl XI Kft. 99 százalékos tulajdonosa) egy részének értékesítése konszolidációs körön belül. Az Arago továbbá megvásárolt egy jelentős Forrás Nyrt. osztalékelsőbbségi részvénycsomagot, jelenleg a cég tulajdoni hányada 87 százalék, a kötelezettségek között szereplő összeg nagy része a részvénycsomag üzleti éven áthúzódó kifizetéséből adódik. Az Arago Zrt. és a Forrás Nyrt. közös tulajdonába került a Marmion Kft., amelynek elsődleges célja közös hazai és nemzetközi befektetések lebonyolítása. Az Arago Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt. jegyzett tőkéje leszállításra került. Az Eravis Ingatlanforgalmazó Kft. tőkéjét a vállalat jelentősen megnövelte a tárgyévben.

2007

Az év egyik legjelentősebb eredménye, hogy a közel 10 milliárd forintos követelésállomány jelenleg készpénzben testesült meg a társaságnál. Tárgyév végén a társaság létrehozta a Sunbelt Development Zrt.-t, amelynek legfőbb feladata a környező országokban, logisztikai és kereskedelmi, valamint ipari célú telkek felkutatása. Elsők között 2008. I. negyedévére lezárult az első akvizíció Bulgáriában, mintegy 16 hektáros terület került megvásárlása.

2008

Társaság az év folyamán klasszikus befektetési tevékenységet folytatott. A cégcsoport növelte a korábban megvásárolni szándékozott és a leányvállalatok között szereplő agrárcégek számát, illetve átcsoportosításokat hajtott végre (Gyékényesi Mg. Zrt., illetve Füzvölgy Mg. Zrt.). A vállalat az év 2. felében megszerezte a Komáromi Mg. Zrt. részvényeinek 50 százalékát, de még ez év decemberében értékesítette is azt. Az Arago kiépített a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben egy 5 százalékos pozíciót. Komoly portfóliót sikerült kialakítani euróban denominált hosszú távú OTP Nyrt. kötvényekkel, amelyet a cégcsoport részben banki hitelből finanszírozott. Lényeges változás történt még ebben az évben a befektetett eszközök területén is, mivel 2009. elején a vállalat eladta az Öböl Invest Kft.-ben levő részesedését, ezért az üzletrész átsorolásra került a „részesedés kapcsolt vállalkozásban" mérlegsorra. Az Arago Zrt. gazdasági, vagyoni és likviditási helyzete kiemelkedően jó volt a gazdasági világválság ellenére.

2009

Sajnos a 2009-es évben már érzetette hatását a gazdasági világválság, az Arago Zrt. sem ért el jelentős növekedést. A cégcsoport azonban 2009. év első negyedévben sikeresen zárta az Öböl Invest Kft. üzletrészének értékesítését, amely nagyban hozzájárult, hogy a cég saját tőkéje 2,3 milliárd forinttal növekedjen, és megközelítse a 30 milliárd forintos szintet. A másik jelentős esemény a hitelből finanszírozott, euróban denominált, hosszú távú OTP kötvényeinek értékesítése volt, amelyen a vállalat jelentős veszteséget könyvelt el, viszont az értékesítéssel jelentősen, 3,5 milliárd forinttal csökkentette banki hitelállományát. Az Arago 2009-ben javarészt megtartotta a korábban megvásárolt tőzsdei értékpapírokat.

2010

A világválság hatásai továbbra is rányomták bélyegüket az ország gazdasági helyzetére. Az Arago még 2009 végén elindította a Hunguest Hotels Zrt. értékesítési folyamatát. Számos külföldi (orosz, izraeli, svájci és kínai) befektetővel való tárgyalás után, végül részlegesen értékesítetésre került egy jelentős csomag konszolidációs körön belül, viszont az eladás nem járt sikerrel, de egy svájci befektető tőkeemeléssel csatlakozott a tulajdonosi körhöz. A tőkeemelésből a Hunguest Hotels két szállodát vásárolt. A tárgyév során tőkeemelésre került sor a Fűzvölgyi mezőgazdasági társaságban, különböző forgatási célú értékpapírok megvételével. 2010 második félévében az Arago többségi tulajdont szerezett a Diósgyőri Football Klub Kft.-ben. Az igazgatóság az előző év közgyűlési határozata alapján 1.000 db „A” típusú szavazatelsőbbségi részvényt vásárolt (saját részvény).

2011

Ez az év sem hozott kedvező fordulatot a befektetési piac területén, a magyar gazdasági helyzet stagnálásának is köszönhetően. Az országkockázat magas, a különféle típusú eszközök értékesítése továbbra is nehézkes volt. A banki finanszírozási helyzet sem javult, a döntési folyamatok lelassultak, a szabad piacokról nehéz volt forrást bevonni. Ennek ellenére az Arago gazdálkodása továbbra is eredményesnek mondható, a saját tőkéje meghaladta a 31 milliárd forintot. A kötelezettségállomány az előző évhez hasonlóan szinte kizárólag a tulajdonosok felé előírt osztalékkötelezettségből eredt. A társaság gazdasági, vagyoni, likviditási helyzete kiemelkedően jónak tekinthető.